TERÖR SEVGİYLE YOK EDİLİR

20. yüzyıl şiddetin ve terörün yüzyılı oldu. Büyük savaşlar, bölgesel çatışmalar ve çeşitli terör olayları bu yüzyıla damgasını vurdu. Silah teknolojisindeki gelişmeler, terör eylemlerinin çok daha geniş alanlara yayılmasına neden oldu. Artık teröristler tek bir düğmeye basarak yüzlerce, binlerce insanın ölmesine neden olabiliyorlar. Ve hiç görünmeden dünya siyasetine yön verebiliyorlar. Dünyanın süper gücü sayılan ülkelerine karşı yapılan bu saldırılar, terörizme karşı artık hiçbir ülkenin "ulaşılamaz" olmadığını göstermektedir. Eğer 21. yüzyılda buna karşı bir tedbir alınmazsa terörizm, çok daha büyük bir tehdit haline gelecektir. Peki terörizmin çaresi nedir? Bu filmde bu sorunun cevabını izleyeceksiniz.

 

İSLAM TERÖRÜ LANETLER

11 Eylül 2001 sabahı, New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırı, onbinlerce masum insanın hayatına mal oldu...
Bu büyük vahşet, insanlığın barış ve huzurunu tehdit eden büyük bir tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi: Terörizm.
Terörizm, bir insanlık suçudur. Masum insanları hedef alır. Amacı, insanları öldürerek topluma korku salmak ve böylece politik emellerine güç bulmaktır. Bugüne kadar farklı ideolojiler terörizme başvurdular. Ancak son yıllarda dünya gündemine oturan bir başka terör vardır ki, bu tamamen çarpık bir kavramdır. Bu kavramın ismi "İslami Terörizm"dir...
Bu kavram çarpıktır, çünkü İslam'da teröre yer yoktur.
Allah Kuran'da tüm Müslümanlara dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmelerini emretmiştir.
İslam ahlakı, terörün kaynağı değil, çözümüdür...

İSLAM: DÜNYAYI AYDINLATAN IŞIK

Eşsiz görüntüler, bilgisayarda hazırlanmış 3 boyutlu haritalar, harika bir müzik ve güçlü bir anlatımla hazırlanan 45 dakikalık filmde, İslam'ın Peygamberimiz Hz. Muhammed devrinden başlayarak insanlara nasıl merhamet ve hoşgörü öğrettiği, akıl, bilim, hikmet ve sanat kazandırdığı anlatılıyor. Filmin bölüm başlıkları şöyle:
1) Putların Kırılması
2) İslam'ın Hoşgörüsü, Adaleti ve Merhameti
3) Bilimin İslami Kaynağı
4) İslam'ın Yüksek Medeniyeti
Filmi izlediğinizde, İslam dininin Arabistan'dan başlayarak tüm Ortadoğu'ya, Kuzey Afrika'ya, İspanya'ya yayılırken dünyanın en görkemli medeniyetlerinden birini kurduğunu ve bu büyük kültürel yükselişin Kuran ahlakına dayandığını göreceksiniz. Filmin sunucusunun belirttiği gibi, İslam'ın ışığının tüm dünyayı aydınlattığına tanık olacaksınız.

ALLAH SEVGİSİ

Sevgi, Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimetlerden biridir. Allah insanları, sevmekten ve sevilmekten zevk alacak, dostluktan ve yakınlıktan hoşlanacak şekilde yaratmıştır. Allah'a iman eden kişilerin sevgilerinin asıl kaynağı, Rabbimiz'e olan derin bağlılıklarıdır. Allah'ın her şeye güç yetiren ve tüm evrenin tek hakimi olduğunu bilen müminlerin Allah'a olan sevgileri her an daha da güçlenir. Dünyanın en hayırlı, en üstün ahlaklı insanlarından olan Allah'ın elçileri de, insanları sevgiye ve yakınlığa davet etmişlerdir:

... De ki: "Ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında sizden hiçbir ücret istemiyorum."... (Şura Suresi, 23)

MÜMİNLERİN GÜZEL AHLAKI -1-

Bu filmde, Allah'ın, Kuran'da beğendiğini haber verdiği tavırlardan bazı örnekler izleyeceksiniz.
Allah'a iman etmiş bir insanın güzel ahlakını ortaya koyan, kendisine has çok özel tavır ve davranışları olur. Bu ahlakın örnekleri Kuran'ı Kerim'de detaylı olarak bildirilmiştir. Mümin, Allah'a karşı teslimiyetlidir, sabırlıdır, adaletlidir, şefkatlidir, merhametlidir, alçakgönüllüdür, fedakardır ve yardımseverdir. Bu gibi güzel ahlak özellikleri Kuran ahlakından uzak yaşayanlara göre, zamana, şartlara, kültürlere, olaylara ve kişilere göre değişkenlik gösterebilir. Oysa Kuran'a göre, ideal Müslüman modeli zamana ya da ortama göre asla değişmez.

MÜMİNLERİN GÜZEL AHLAKI -2-

Birlik, bağlılık, sevgi, şefkat, merhamet, güven.... Dayanışma, dostluk, yardımlaşma, hoşgörü, vefa, sadakat, sahip çıkma, gözetip kollama...
İnsanların çoğu her fırsatta bu gibi güzel ahlak özelliklerine olan özlemlerini dile getirirler. Bir türlü istedikleri sevgi, saygı ve bağlılık gibi güzel ahlak özelliklerine sahip olamadıklarından yakınırlar. Oysa gerçek güzel ahlak ancak Allah'tan korkmakla ve O'na derin bir bağlılık duymakla mümkün olabilir. Bu nedenle tüm bu güzellikleri içtenlikle yaşayanlar ancak samimi olarak iman edenlerdir. Kuran'da insanın günlük hayatına ve sosyal ilişkilerine dair pek çok ayet vardır. Müminler de Allah'ın Kuran'da bildirdiği bu güzel ahlakı, her an, en mükemmel şekilde yaşamaya çalışırlar. Hiçbir konuda çıkar çatışmalarından kaynaklanan bir ayrılık içine girmezler. Bu filmde müminlerin güzel ahlakına  şahit olacaksınız.

MÜMİNLERİN GÜZEL AHLAKI 3

Her insan hayatında "zor" olarak tanımlayabileceği anlar yaşar.
Ancak karşılaşılan herhangi bir durum ilk bakışta ne kadar olumsuz gibi de gözükse de, ne kadar nefsin hoşuna gitmese de Müslümanca bakan bir göz için güzellik ve hayır doludur.
Çünkü müminler bilirler ki Allah'ın yarattığı tüm bu zorluklar aslında birer denemedir.
Üstelik çoğu zaman göründüğünün aksine içinde büyük güzellikler taşıyan hayırlarla doludur.
Kişi belki o an bu hayrı göremiyor olabilir; ama önemli olan her şeyin hayırla yaratıldığına kesin olarak inanmak ve bu gerçeğe göre davranmaktır.